Külön engedély után – a HACCP még inkább fajsúlyossá válik

Publikálva

Amihez eddig külön engedély kellett, ahhoz most már a bejelentés is elég: az élelmiszer forgalmazás, vendéglátás és étkeztetés területén lényegesen egyszerűbb lett a vállalkozás indítása.


Megjelent ugyanis az agrárminiszter 20/2021. (V. 17.) AM rendelete [„20/2021. (V. 17.) AM rendelet az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye”] az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról.


A rendelet 20.§-a szerint 2021. július 1-jétől hatályát veszti az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet. Megszűnik tehát az annak mellékletében felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához szükséges különengedélyezési eljárás.
Július 1-jétől a FELIR-azonosítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a területileg illetékes jegyzőnél (kereskedelmi hatóságnál) tett bejelentést követően jogszerűen forgalmazhat élelmiszert és végezhet vendéglátó tevékenységet.

Hogy épül fel az engedélyezés ezek után?

Le kell szögezni, hogy a rendelet megszűnése kizárólag a külön engedély köteles élelmiszer-forgalmazásra vonatkozik. A további tevékenységek (engedély köteles élelmiszer előállítás, bejelentés köteles élelmiszer előállítás, import első betárolási helyek létesítése, kistermelői élelmiszer előállítás stb.) engedélyezési menete változatlan formában történik a későbbiekben is!


Nem változott, hogy a jegyző a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Kormányrendelet 6. § (2a) bekezdés b) pontja szerint a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikusan megküldi az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak.

A bejelentésről tehát az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a jegyző által értesül.
A külön engedély megszűnését követően még nagyobb hangsúly lesz a helyi önkormányzatokon, hogy az élelmiszer-kereskedelmi egységek nyilvántartásba vételéről szóló igazolást az élelmiszeripari vállalkozók bejelentését követően haladéktalanul megküldjék a területileg illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részére.


Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a bejelentés kézhez vételétől számított 30 napon belül felveszi a kapcsolatot az élelmiszeripari vállalkozóval és szükség esetén helyszíni ellenőrzést tartanak.

HACCP fontossága

A HACCP rendszerről, HACCP készítésről korábbi blogbejegyzésekben már tettünk említést. A külön engedély megszűnésével még nagyobb felelősség lesz az élelmiszeripari vállalkozókon, hogy olyan higiéniai állapotot teremtsenek a megnyitásra kerülő egységben, melyet a későbbi hatósági ellenőrzés során megfelelőnek találnak az ellenőrök.

A HACCP rendszer megléte és az abban foglaltak alkalmazása, továbbá a HACCP dokumentumok vezetése mind-mind szükségesek ahhoz, hogy megfelelő szintre kerüljön az élelmiszer forgalmazást végző egység, mind külsőleg (takarítottság, személyi higiéniai, berendezések állapota, élelmiszerek tárolása és jelölése), mind elméletben (dokumentációk, szerződések megléte).
A HACCP naplók vezetésével és a HACCP alapú eljárások alkalmazásával szabályozás alatt tartható a végzett tevékenység, az azonosított kockázatot monitorozása alacsony szinten tartja az élelmiszerbiztonsági veszélyek előfordulásának valószínűségét.
Nem elhanyagolandó, hogy jogszabály írja elő a HACCP rendszer meglétét, így a nyitást követően végzett hatósági ellenőrzéskor ennek is eleget tud tenni az adott vállalkozás.

HACCP szakértő megbízása

Munkám során különböző területeken tudtam tapasztalatot szerezni (élelmiszeripari gáz palackozó üzem, takarmányfeldolgozó üzem, vágóhíd, húsüzem, cukrász üzem, élelmiszer raktár, savanyító üzem, pékség), munkáim jelentős hányadát teszik ki az állati eredetű élelmiszerek. Az állati eredetű élelmiszerek kiemelt figyelmet igényelnek az élelmiszerláncban eltöltött életútjuk során. Előállításuk, forgalmazásuk, érintkezésük más termékekkel, feldolgozásuk készételekké higiéniai, élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, ezért indokolt a fokozott hatósági jelenlét ezen a területen.

Korábban a jegyzői nyilvántartásba vétel mellett egy külön engedély, az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság hozzájárulása is kellett a friss hús, friss halászati termék, nyers tej, hűtést igénylő tej és tejtermék, hűtést igénylő cukrászati készítmény és – ital kivételével – a vendéglátóipari termékek kereskedelmi forgalomba hozatalához.

A külön engedély megszűnésével már a „mély vízbe” kerülnek az élelmiszeripari vállalkozók az élelmiszerforgalmazó egységük megnyitását követően, hiszen az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság nyitást követően fog csak helyszíni ellenőrzést tartani az adott létesítményben. Hogy ne akkor derüljön ki, hogy adott kézmosó rossz helyre került, vagy fel sem került, hogy adott fal rossz helyen van, vagy nem is kéne ott legyen, vagy hogy az egész technológiai felépítés rossz, szinte nélkülözhetetlen megfelelő szakmai tapasztalat megléte. Ezt a szakmai tapasztalatot egy megfelelően kiválasztott HACCP tanácsadó [„HACCP tanácsadó – HACCP tanácsadás és útmutatás!”] alkalmazásával lehet a legegyszerűbben biztosítani, aki felkészíti a megfelelő szintre az élelmiszeripari vállalkozót és garantálja a tevékenységhez szükséges követelményeknek való megfelelést.

FELIR-azonosító

Az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozást a hatóság az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben (FELIR) is rögzítette, így biztosítva a vállalkozások számára a FELIR-azonosítót, amelynek megléte szintén feltétele a jogszerű működésnek. A jogalkotó a különengedély-kötelezettséget 2021. július 1-től megszüntette, de a FELIR- azonosító kötelezettség továbbra is megmaradt.
A valamennyi élelmiszerlánc és agrárágazati szereplő részére kötelező elektronikus FELIR-regisztráció és a jegyzőnél megtett bejelentés tehát mostantól a következőképpen egészítik ki egymást:


• Az élelmiszer-vállalkozónak be kell jelenteni kereskedelmi tevékenység indítási szándékát a területileg illetékes jegyzőnek.
• Ha ezzel egyidejűleg az élelmiszer-vállalkozó elektronikusan regisztrálja a tevékenységet és a tevékenység végzésének helyét a FELIR-ben, egy lépésben megvalósul a közhiteles élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági nyilvántartásba vétel és a FELIR-azonosító megképzése, és ezzel máris indítható a bejelentett vállalkozás.
• Ha az élelmiszer-vállalkozó nem az elektronikus ügyintézés mellett dönt, akkor keresse fel az illetékes járási hivatalt, ahol a FELIR- és tevékenység regisztrációt egyszerre el tudja intézni.

A Nébih elektronikus ügyintézési felületét használva nincs más tennivaló, 2021. július 1-től a FELIR-azonosítóval [„FELIR kereső – Nébih”] és az adott tevékenységre vonatkozó tevékenység azonosítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a jegyzőnél tett bejelentést követően jogszerűen forgalmazhat élelmiszert és végezhet vendéglátó tevékenységet.

Mi várható a jövőben?

Az élelmiszer-biztonság szemlélete a külön engedélyes eljárás eltörlésének ellenére sem változott. Továbbra is kiemelt felügyeleti szempont a kockázati kategóriák megkülönböztetése, hiszen ez befolyásolja a hatósági ellenőrzéseket.
A külön engedély megszűnése nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebb hatósági ellenőrzés történik. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok a jövőben is bármikor, előzetes bejelentés nélkül tarthatnak kockázat alapú ellenőrzést az egységekben, hogy megvizsgálják, teljesülnek-e az adott tevékenységre vonatkozó EU és nemzeti jogszabályokban leírt feltételek.

Ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő készültségben és ismeretek birtokában kezdje meg a tevékenységet az élelmiszer forgalmazó egység! Ehhez nyújtok segítséget munkám során, mely nem kizárólag a HACCP dokumentáció elkészítését tartalmazza [„HACCP készítés útmutató – HACCP”] hanem felkészítést és szinten tartást egy esetleges hatósági ellenőrzéshez!

Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozó betartja az általam tett javaslatokat, HACCP-előírásokat, úgy nagy valószínűséggel nem érheti meglepetés egy hatósági ellenőrzés során.”

További
blog bejegyzések